Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

lavadeira
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromtomowa tomowa viasomebunny somebunny
lavadeira
3397 0532 420
Reposted fromfeegloo feegloo viajemkartofle jemkartofle
lavadeira

February 21 2017

lavadeira
u mnie w mieszkaniu są na zmianę okresy idealnego porządku i skrajnego bajzlu, taka syfusoida
— internetsowe Definicje Mojego Życia (via bash)
Reposted fromgoaskalice goaskalice viagabrielle gabrielle
lavadeira
lavadeira
Brak mi głębokiego wewnętrznego przekonania, że istnieje w życiu coś, do czego zostałem stworzony.
— Podróżniczka D.Gabaldon
Reposted fromM-M M-M viaGoonzoo Goonzoo

February 20 2017

lavadeira
4312 13e3 420
Reposted fromszatatan szatatan viaoll oll
lavadeira
3657 325b 420
Przedwojenny Lwów. 1934.
7200 6afb 420
Reposted fromdragonborn dragonborn vianyaako nyaako
lavadeira
Chciałabym odebrać w środku nocy telefon od Ciebie i usłyszeć, że do mnie jedziesz. Tak po prostu, bez żadnego "cześć" i pytania, czy możesz przyjechać. Po prostu: "Jadę do Ciebie".
— Co noc na to czekam. I z każdą kolejną nocą przestaje w to wierzyć..
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viadusz dusz
lavadeira
lavadeira
7725 e140 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
lavadeira
lavadeira
4230 41e1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi

February 19 2017

lavadeira
5192 e9f9 420
Reposted fromoopsiak oopsiak viahomefromhome homefromhome
lavadeira
7165 71ad
Reposted frommartynkowa martynkowa vialookbook lookbook
lavadeira
lavadeira

July 04 2015

lavadeira

June 30 2015

lavadeira
4765 1b02 420
This shepherd was leading his sheep's to water on cold winter day in the Transylvanian lands.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl