Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 27 2017

2561 fb69 420

Capoeira is a sport where you meet friends

Reposted fromidiod idiod viadianazet dianazet
lavadeira
8674 593b 420
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viajasmyn jasmyn
3175 f5df 420
Reposted fromfreakish freakish
lavadeira
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis

April 25 2017

lavadeira

April 21 2017

lavadeira
lavadeira
Reposted frombluuu bluuu vialaseen laseen

March 31 2017

lavadeira
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viamayamar mayamar
5680 74f2 420
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaseen laseen
7266 e8f6 420
Reposted fromenajcosta enajcosta vialaseen laseen
lavadeira
6183 5a15 420
Reposted fromcalifornia-love california-love vialaseen laseen

March 28 2017

lavadeira
4203 c96a4153 fe9e
— I love the way you look at the world.
Reposted frombylejaka bylejaka viafrytkatosia frytkatosia
lavadeira

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

March 26 2017

lavadeira
Gdzieś to czytałam albo mi się śniło:
"Chmiel na bezsenność,a sen-na bezmiłość."
— Pawlikowska-Jasnorzewska
Reposted frominpassing inpassing viaNothingIsTrue NothingIsTrue
0880 22c0 420
Reposted fromhelterskelter helterskelter viaundonee undonee
lavadeira
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairbjarbirb irbjarbirb
lavadeira
1646 2f87 420
lavadeira
9007 8298 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome

March 22 2017

lavadeira
lavadeira
2797 e029 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viahomefromhome homefromhome
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl